O tomto webu

Tento "blog" vznikl za účelem zjednodušení, zpřehlednění a centralizování veškerých prací na mé diplomové práci. Také částečně kvůli ukojení mého potřeby "mít to všechno hezky zabalené" :).

Píšu ho já – Jakub Fišer – a doufám, že ho i jednou úspěšné dopíšu a práci obhájím. Ale to až zase příště, milé děti...